Toiminta

Toimintasuunnitelman pääkohdat vuodelle 2021

  • Vuosi 2021 on yhdistyksen 29 toimintavuosi
  • Keskeisimmät yhteistyötahot ovat jäsenistön lisäksi kaupat, ravintolat, kuntoutuslaitokset, suurkeittiöt sekä terveydenhuollon eri yksiköt
  • Yleisiä vuosikokouksia pidetään kaksi, keväällä ja syksyllä
  • Hallitus kokoontuu vuoden aikana 6-8 kertaa eri puolilla aluettamme. Hallitus jakaantuu toimikuntiin tapahtumien suunnittelussa
  • Suurempia jäsentilaisuuksia pidetään ainakin yksi keväällä ja yksi syksyllä. Kummankin tapahtuman yhteyteen rakennetaan tilnteeseen ja apikkaan sopiva sisältö: se voi olla asiantuntijaluento, liikuntatapahtuma, kokkauskurssi tai muu jäsenistölle keskeinen ja  mielenkiintoinen tilaisuus
  • Virtuaalinen jäsentapaaminen- toiminta käynnistyy keväällä 2021
  • Kevään päätapahtuma on Neljän koplan tapaaminen. Tänävuonna tapaaminen onSeinäjoella
  • Tiedotamme aktiivisesti toiminnastamme näiden kotisivujen kautta sekä harvemmin myös keliakialehdessä ja jäsenkirjeillä
  • Taloudellisesti toiminta suhteutetaan tuloihin, joista pääosa tulee jäsenmaksupalautteina
  • Osallistumme sopeutumisvalmennuskursseilla keliakiayhdistys- infoon